Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

DANH SÁCH PHÒNG THI LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K17

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 1

LỚP NVSP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM - K17

 

Môn thi:………………………………………………………………………………………

 

 

STT

SBD

Họ và tên

GT

Sinh ngày

Nơi sinh

Số tờ

Ký nộp

Ghi chú

1.   

1.   

Nguyễn Thị Quỳnh

Anh

Nữ

08/9/1990

Thái Nguyên

 

 

 

2.   

2.   

Trần Thị Bích

Châu

Nữ

17/11/1983

Hà Nội

 

 

 

3.   

3.   

Nguyễn Khánh

Chi

Nữ

08/11/1993

Hải Phòng

 

 

 

4.   

4.   

Hoàng Ninh

Chi

Nữ

02/08/1990

Hải Phòng

 

 

 

5.   

5.   

Đỗ Trung

Công

Nam

03/08/1989

Hà Nội

 

 

 

6.   

6.   

Nguyễn Kim

Cúc

Nữ

22/05/1992

Hà Nội

 

 

 

7.   

7.   

Trần Văn

Cường

Nam 

20/10/1985

 Nam

 

 

 

8.   

8.   

Nguyễn Thị

Diên

Nữ

24/04/1992

Hà Nội

 

 

 

9.   

9.   

Vũ Văn

Định

Nam

19/03/1990

Ninh Bình

 

 

 

10.  

10.  

Trịnh Thị

Đông

Nữ

20/01/1989

Nghệ An

 

 

 

11.  

11.  

Dương Thị Thanh

Dung

Nữ

09/01/1991

 Nam

 

 

 

12.  

12.  

Vũ Kim

Dung

Nữ

12/10/1989

Phú Thọ

 

 

 

13.  

13.  

Trần Xuân

Dương

Nam

15/02/1988

Hà Nội

 

 

 

14.  

14.  

Phạm Xuân

Duy

Nam

11/11/1988

 Nam

 

 

 

15.  

15.  

Khuất Lê Khánh

Duy

Nam

09/10/1990

Bắc Giang

 

 

 

16.  

16.  

Vũ Văn

Duy

Nam

11/07/1990

Hải Dương

 

 

 

17.  

17.  

Phạm Thị

Duyên

Nữ

20/11/1979

Hải Dương

 

 

 

18.  

18.  

Nguyễn Xuân

Giang

Nam

08/09/1990

Hải Dương

 

 

 

19.  

19.  

Nguyễn Thị

Nữ

22/08/1990

Nghệ An

 

 

 

20.  

20.  

Phạm Thị Thu

Nữ

19/11/1993

Hà Nội

 

 

 

21.  

21.  

Trần Thị

Hào

Nữ

28/10/1990

Bắc Giang

 

 

 

22.  

22.  

Đỗ Thị

Hiên

Nữ

26/12/1993

Bắc Ninh

 

 

 

23.  

23.  

Vũ Thị

Hiền

Nữ

24/06/1993

Quảng Ninh

 

 

 

24.  

24.  

Phạm Thị Thu

Hiền

Nữ

23/07/1989

Hà Nội

 

 

 

25.  

25.  

Bùi Trung

Hiếu

Nam

13/02/1990

Thái Bình

 

 

 

26.  

26.  

Lê Thị Minh

Hoa

Nữ

15/01/1987

Nghệ An

 

 

 

27.  

27.  

Nguyễn Thị

Hoa

 

 

 

 

 

 

28.  

28.  

Nguyễn Thị Bích

Hồng

Nữ

01/01/1982

Hòa Bình

 

 

 

29.  

29.  

Nguyễn Ngọc

Hồng

Nữ

13/12/1992

Thái Bình

 

 

 

30.  

30.  

Nguyễn Quỳnh

Hương

Nữ

11/10/1992

Hà Nội

 

 

 

31.  

31.  

Nguyễn Thanh

Hương

Nữ

11/10/1992

Hà Nội

 

 

 

32.  

32.  

Trịnh Thị Thanh

Hương

Nữ

20/12/1990

Quảng Ninh

 

 

 

33.  

33.  

Trần Thị

Hương

 

 

 

 

 

 

34.  

34.  

Trần Thu

Huyền

Nữ

22/08/1993

Phú Thọ

 

 

 

35.  

35.  

Đỗ Thu

Huyền

Nữ

02/09/1992

Hà Nội

 

 

 

36.  

36.  

Trần Thị

Huyền

Nữ

18/05/1984

Thái Bình

 

 

 

37.  

37.  

Nguyễn Thị Thanh

Huyền

Nữ

12/12/1981

Sơn La

 

 

 

38.  

38.  

Trần Văn

Kiềm

Nam

20/02/1964

Nam Định

 

 

 

39.  

39.  

Nguyễn Thị

Kiểm

Nữ

07/02/1993

Hà Nội

 

 

 

40.  

40.  

Bùi Hoàng Bảo

Kim

Nữ

20/01/1993

Hải Phòng

 

 

 

 

……….., Ngày     tháng     năm 2015

Số thí sinh theo danh sách:

 

Số bài:…………………………..

 

Số tờ:……………………………

Giám thị 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

VIỆN NGHIÊN CỨU SƯ PHẠM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

DANH SÁCH PHÒNG THI SỐ 2

LỚP NVSP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VIỆT NAM – K17

 

Môn thi:…………………………………..……………………………………………………………

 

 

STT

SBD

Họ và tên

GT

Sinh ngày

Nơi sinh

Số tờ

Ký nộp

Ghichú

41.  

41.  

Phạm Thị

Kính

Nữ

21/02/1992

Thanh Hóa

 

 

 

42.  

42.  

Hồ Thị

Lài

Nữ

22/12/1991

Nghệ An

 

 

 

43.  

43.  

Lê Thị

Lan

Nữ

10/07/1991

Hà Nội

 

 

 

44.  

44.  

Nguyễn Ngọc

Luật

Nam

31/12/1988

Bắc Ninh

 

 

 

45.  

45.  

Đinh Thị Hoài

Ly

Nữ

18/03/1990

Hà Nội

 

 

 

46.  

46.  

Nguyễn Thúy

Mai

Nữ

10/12/1983

Hà Nội

 

 

 

47.  

47.  

Phạm Thúy

Ngân

Nữ

09/06/1989

Hà Nội

 

 

 

48.  

48.  

Quách Thị Bích

Ngọc

Nữ

12/04/1991

Hà Nội

 

 

 

49.  

49.  

Nguyễn Thị

Nhân

Nữ

14/12/1993

Hà Nội

 

 

 

50.  

50.  

Trần Thị

Nhẫn

Nữ

20/09/1993

Thanh Hóa

 

 

 

51.  

51.  

Huỳnh Thị

Nhung

Nữ

26/10/1984

Cao Bằng

 

 

 

52.  

52.  

Nguyễn Hồng

Nhung

Nữ

24/05/1992

Hà Nội

 

 

 

53.  

53.  

Trịnh Thị

Oanh

Nữ

08/06/1987

Thái Bình

 

 

 

54.  

54.  

Nguyễn Thị

Phương

Nữ

15/02/1993

Ninh Bình

 

 

 

55.  

55.  

Nguyễn Đình

Phương

Nam

14/10/1971

Hà Nội

 

 

 

56.  

56.  

Nguyễn Thị Lệ

Phương

Nữ

21/10/1993

Ninh Bình

 

 

 

57.  

57.  

Nguyễn Thị

Quyên

Nữ

24/12/1993

Hà Nội

 

 

 

58.  

58.  

Nguyễn Minh

Quyền

Nam

29/11/1990

Thanh Hóa

 

 

 

59.  

59.  

Phạm

Tâm

Nam

12/12/1991

Sơn La

 

 

 

60.  

60.  

Đỗ Văn

Thắng

Nam

11/8/1987

Hòa Bình

 

 

 

61.  

61.  

Lữ Thị Kim

Thanh

Nữ

18/04/1991

Hà Nội

 

 

 

62.  

62.  

Lê Thị Hiền

Thanh

Nữ

02/01/1982

Hải Dương

 

 

 

63.  

63.  

Hoàng Thị

Thu

 Nữ

20/11/1987

Hòa Bình

 

 

 

64.  

64.  

Phạm Thu

Thùy

Nữ

18/10/1982

Hải Phòng

 

 

 

65.  

65.  

Vũ Thị Hương

Trà

Nữ

19/11/1989

Hòa Bình

 

 

 

66.  

66.  

Ngô Ngọc

Trâm

Nữ

30/08/1992

Hà Nội

 

 

 

67.  

67.  

Phan Thị Thu

Trang

Nữ

25/12/1993

Ninh Bình

 

 

 

68.  

68.  

Phạm Quỳnh

Trang

Nữ

05/08/1991

Quảng Ninh

 

 

 

69.  

69.  

Trần Thị Minh

Trang

Nữ

23/06/1993

Quảng Ninh

 

 

 

70.  

70.  

Nguyễn Thảo

Trang

Nữ

05/02/1992

Nam Định

 

 

 

71.  

71.  

Trần Thị Huyền

Trang

Nữ

01/05/1987

 Nam

 

 

 

72.  

72.  

Vũ Thị Thu

Trang

 Nữ

 23/8/1993

Hà Tây

 

 

 

73.  

73.  

Cao Hà

Trung

Nam

28/12/1993

Hà Nội

 

 

 

74.  

74.  

Nguyễn Xuân

Trường

Nam

23/06/1990

Nam Định

 

 

 

75.  

75.  

Phạm Quang

Nam

18/05/1988

Hà Nội

 

 

 

76.  

76.  

Nguyễn Thị Ánh

Tuyết

Nữ

05/11/1984

Hải Dương

 

 

 

77.  

77.  

Nguyễn Thị

Tuyết

Nữ

15/5/1987

Hà Nội

 

 

 

78.  

78.  

Hoàng Thị

Yến

Nữ

02/09/1992

Nghệ An

 

 

 

79.  

79.  

Nguyễn Thị Hồng

Vân

Nữ

02/02/1989

Hà  Nội

 

 

 

80.  

80.  

Lương Hồng

Sơn

Nam

15/10/1986

Vĩnh Phúc

 

 

 

 

……….., Ngày     tháng    năm 2015

Số thí sinh theo danh sách:

 

Số bài:…………………………..

 

Số tờ:……………………………

Giám thị 1

(Ký và ghi rõ họ tên)

Giám thị 2

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

]]>

Tin tức khác

Phan mem quan ly ban hang,Chào Năm Mới Bạn Sẽ Nhìn Thấy Từ 3 Từ Gì Đầu Tiên NàoChào Năm Mới Bạn Sẽ Nhìn Thấy Từ 3 Từ Gì Đầu Tiên Nào
Phan mem quan ly ban hang,THEO DÕI NỘP HỒ SƠ LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K19THEO DÕI NỘP HỒ SƠ LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K19
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K19LỊCH THI LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K19
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP NVSP CĐ-ĐH K18 TẠI HÀ NỘILỊCH THI LỚP NVSP CĐ-ĐH K18 TẠI HÀ NỘI
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K17BẢNG ĐIỂM LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K17
Phan mem quan ly ban hang,BẢNG ĐIỂM LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K16BẢNG ĐIỂM LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN K16
Phan mem quan ly ban hang,CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒ SƠ LỚP NVSP K17 CẬP NHẬT DANH SÁCH THU HỒ SƠ LỚP NVSP K17
Phan mem quan ly ban hang,DANH SÁCH HỌC VIÊN CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ K15 DANH SÁCH HỌC VIÊN CHƯA ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ K15
Phan mem quan ly ban hang,KẾT QUẢ THI HỆ GIẢNG VIÊN K15 KẾT QUẢ THI HỆ GIẢNG VIÊN K15
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP NVSP CĐ-ĐH K17 TẠI HÀ NỘI LỊCH THI LỚP NVSP CĐ-ĐH K17 TẠI HÀ NỘI
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH HỌC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN KHÓA 18 LỊCH HỌC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN KHÓA 18
Phan mem quan ly ban hang,KẾT QUẢ THI LỚP NV GIÁO DỤC MẦM NON K01 KẾT QUẢ THI LỚP NV GIÁO DỤC MẦM NON K01
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP NVSP CĐ-ĐH K16 TẠI HÀ NỘI LỊCH THI LỚP NVSP CĐ-ĐH K16 TẠI HÀ NỘI
Phan mem quan ly ban hang,THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP NVSP HỆ TCCN K01 (T7 và CN) THÔNG BÁO LỊCH THI LỚP NVSP HỆ TCCN K01 (T7 và CN)
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH THI LỚP NVSP HỆ TCCN K20 LỊCH THI LỚP NVSP HỆ TCCN K20
Phan mem quan ly ban hang,LỊCH HỌC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN KHÓA 17 LỊCH HỌC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN KHÓA 17