Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Danh Sách Thi Các Lớp NVSP

 

HOTLINE: 0976.25.00.11

 

HỌC VIÊN VUI LÒNG KICH CHUỘT VÀO TỪNG KHÓA ĐỂ XEM DANH SÁCH CHI TIẾT

 

DANH SÁCH THI CÁC LỚP NVSP HỆ TCCN

STT

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

DANH SÁCH THI

(CHI TIẾT)

1

TCCN K01 (Thứ 7, CN)

Ngày 04/07/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2

TCCN K20

Ngày 22/06/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

 

DANH SÁCH THI CÁC LỚP NVSP HỆ GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG

 

STT

KHÓA HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

DANH SÁCH THI

(CHI TIẾT)

1

ĐH – CĐ K15

Ngày 20/06/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

2

ĐH – CĐ K16

Ngày 11/07/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

3

ĐH – CĐ K17

Ngày 08/08/2015

Xem chi tiết TẠI ĐÂY

4

ĐH - CĐ K01 tối 

Ngày 22/12/2016 

Xem chi tiết TẠI ĐÂY 

5

 

 

 

6

 

 

 

7