Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch khai giảng các khoá ngắn hạn

 

LỊCH KHAI GIẢNG
 
TEL: 0976-250-011

  

 

TT
CHƯƠNG TRÌNH HỌC
KHAI GIẢNG
HỌC PHÍ
GHI CHÚ
NGHIỆP VỤ VĂN PHÒNG
1
Văn thư lưu trữ
(xem nội dung đào tạo)
K1:23/8/2015 
2.200.000
 
 
 
Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
 
2
Thư ký văn phòng
K1:23/8/2015 
1.800.000
Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
 
3
Thông tin thư viện
K1:23/8/2015 
1.500.000
Tối 2-4-6
Thứ 7 & CN
 
4
Thiết bị Trường học
K1: 08/8/2015
3.000.000
Bậc TH, THCS
Bậc THPT
NGHIỆP VỤ NGẮN HẠN
5
Nghiệp vụ Hướng dẫn Du lịch
Tại Hà Nội:
K1:03/8/2015
K2:08/8/2015
Tại Đà Nẵng và HCM:
K1: 03/8/2015
K2: 08/8/2015
HP HN:
1.800.000
2.400.000
3.200.000
HP  ĐN và HCM:
1.900.000
2.500.000
3.300.000
1 tháng
2 tháng
3 tháng
6
Luyện thi TOEFL – ITP
Chương trình B1
Chương trình B2
K1: 08/8/2015
 
3.000.000
3.500.000
4.500.000
T2-4-6
Thứ 7 _CN
 
 
7
Nghiệp vụ Quản trị Kho hàng
K1:22/8/2015
1.500.000
2 ngày
AN TOÀN LAO ĐỘNG
8
Huấn luyện An toàn vệ sinh lao động
K1:08/8/2015
K2:22/8/2015
800.000
1.000.000
Nhóm 1 và 4
Nhóm 2 và 3
9
Huấn luyện Giảng viên An toàn lao động
K1: 22/8/2015
4.500.000
Thứ 7 và CN
NGHIỆP VỤ XÂY DỰNG
10
Bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu
K1:14/8/2015
K2: 28/8/2015
800.000
3 ngày
11
Quản lý Dự án
K1: 17/8/2015
1.400.000
5 ngày
10 tối
12
Môi giới Bất Động Sản
Định giá Bất Động Sản
Quản lý, điều hành sàn giao dịch BĐS
K1:17/8/2015
1.300.000
1.600.000
1.300.000
Thứ7
&CN
Tối 2-4-6
13
-Nghiệp vụ Kỹ sư định giá
 
-Chỉ huy trưởng công trường xây dựng
 
K1:17/8/2015
1.500.000
1.500.000
14 tối
10 tối
14
Giám sát thi công xây dựng
K1:17/8/2015
1.700.000
Ngày
15
Quản lý, vận hành nhà chung cư
K1: 29/8/2015
2.500.000
Thứ 7_ CN
NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM
16
Nghjệp vụ Sư phạm Cao đẳng – Đại học
08/8/2015
3.000.000
2 tháng
17
Nghiệp vụ sư phạm Trung cấp chuyên nghiệp
03/8/2015
28/8/2015
2.200.000
1.5 tháng
18
Nghiệp vụ Bồi dưỡng Giáo dục Mầm non
Nghiệp vụ Quản lý Giáo dục Mầm Non
22/8/2015
2.500.000
2.5 tháng
ISO-5S
19
Khóa học về ISO
- Nhận thức ISO 9001:2008
-  Nhận thức ISO 14001:2004
-  Nhận thức ISO 18001:2007
K1:29/8/2015
1.200.000
1 ngày
20
Đánh giá viên nội bộ ISO 9001:2008
K1: 28/8/2015
1.800.000
3 ngày
21
Khóa học 5S
K1: 29/8/2015
1.200.000
2 ngày
CHƯƠNG TRÌNH NGHỀ
22
Nghiệp vụ Nấu ăn
K1: 08/8/2015
K2: 17/8/2015
4.000.000
3 tháng
23
Nghiệp vụ  Buồng
K1: 08/8/2015
2.500.000
2 tháng
24
Nghiệp vụ Lễ tân Khách sạn
Nghiệp vụ Lễ tân Văn phòng
K2: 08/8/2015
2.500.000
2 tháng
25
Nghiệp vụ Bàn- Bar
K1: 08/8/2015
2.500.000
2 tháng
NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN
26
Kế toán trưởng Doanh nghiệp
08/8/2015
1.500.000
Tối 2-4-6
27
Kế toán trưởng Hành chính sự nghiệp
15/8/2015
1.800.000
Thứ 7
28
Thực hành báo cáo thuế
17/8/2015
1.200.000
Tối 2-4-6