Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên-giảng viên; Đàotạo nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên cao đẳng đại học;Đào tạo quản lý hành chính nhà nước-quản lý giáo dục
Tin nhanh ve luyen thi, dao tao TOEFL-ITP

Lịch thi

 

HOTLINE: 0976.250.011

 (gặp cô phương – phòng đào tạo)

 

 

CÁC KHÓA THI HỆ CĐ-ĐH:

 

(kích chuột vào từng khóa để xem lịch thi chi tiết) 

 

STT

KHÓA THI

NGÀY THI

GHI CHÚ

LỊCH CHI TIẾT

1

ĐHCĐ K12

21 - 22/ 03/ 2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

 Xem TẠI ĐÂY 

2

 ĐHCĐ K13

 

13 - 14/ 06/ 2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên 

 Xem TẠI ĐÂY

3

 ĐHCĐ K14

 11 - 12/ 07/ 2015 

 Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

 Xem TẠI ĐÂY

4

ĐHCĐ K15 

22 – 23/08/2015 

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên 

 Xem TẠI ĐÂY

5

ĐHCĐ K16

 

19-20/09/2015 

 Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

 Xem TẠI ĐÂY

6

  ĐHCĐ K17

07 - 08/11/2015 

 Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY 

7

 

ĐHCĐ K01 Tối 2,4,6 

21-22/12/2016 

Mang chứng minh thứ gốc và thẻ học viên 

Xem TẠI ĐÂY 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

  

CÁC KHÓA THI HỆ TCCN:

 

(kích chuột vào từng khóa để xem lịch thi chi tiết)

 

STT

KHÓA THI

NGÀY THI

GHI CHÚ

LỊCH CHI TIẾT

1

TCCN K17

25 - 26/05/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY

2

TCCN K18

29 -  30/06/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY

3

TCCN K19

15 - 16/07/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY

4

TCCN K20

21 - 22/08/2015

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY

5

TCCN K01 (Tối 2,4,6)

 

Mang chứng minh thư gốc và thẻ học viên

Xem TẠI ĐÂY

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ĐC :  A3P2 -  Ngõ 215 Trần Quốc Hoàn  - Cầu Giấy - Hà Nội

 

                               Liên hệ:  0976.25.00.11  ( gặp Cô Phương  - Phòng đào tạo )